Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEESTELIJKE EVOLUTIE.

gelijke betrekkingen tusschen meerder- en minder ontwikkelden aantreffen, als in onze menschenmaatschappij. Is dus eenerzijds noodig een afdalen tot op het niveau van den minder ontwikkelde, anderzijds moet deze zich ook openzetten voor het opvangen der voor hem bestemde gedachten. Immers daarop baseert zich onze geheele verstandelijke ontplooiing. Het kind begint met het a-b-c; dan werkt het zich naar ouderwetschen trant door zijn re-oo-se = roos heen, om eindelijk de boekenwereld voor zich geopend te zien, waar zijn leermeester zich reeds lang in thuis voelde. Maar hoeveel herhalingen zijn noodig geweest om het bevattingsvermogen te doen rijpen tot verstandelijk begrip. Later leeren wij naast de gedrukte boeken ook die van het leven lezen, en deze zijn meestal wèl zoo belangrijk. Willen wij ons echter op geheel nieuwe wegen van kennis begeven, dan moeten wij weer als kinderen schrede voor schrede voorwaarts gaan en zoo een ander ons zal zijn tot een gids, dient hij zijn stap te matigen en aan te passen aan onze krachten.

Nu hebben wij de telepathie leeren kennen als het middel ter gedachtenwisseling in de astrale sfeer. Maar daarmede is niet gezegd,

Sluiten