Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

VJ.

REÏNCARNATIE EN KARMA.

Zoover wij kunnen, staren wij hen, die ons zijn voorgegaan, na in de astrale sfeer. Zoolang zij zich nog dicht bij ons bevinden, bevangen van hun aardsche herinneringen, is het ons nog mogelijk, ons eenigermate voor te stellen hoe hun leven zijn zal. In veel opzichten schijnt het overeen te komen met dat op aarde. Dezelfde aandoeningen van genegenheid en afkeer doen zich daar gevoelen ; eenzelfde gedachtenkring wordt gevolgd. Maar naarmate het aardleven langer verleden is, naarmate aardsche begeerten zijn onderdrukt en aardsche herinneringen vernevelen, moet voor de bewoners der astrale sfeer wel een loswikkeling van stoffelijke banden plaats grijpen, die hen verder en verder voert uit den kring van ons geestesoog.

Hoe zal het hun gaan in een sfeer, waar honger, koude en geslachtsdrift hun machtige prikkels niet langer doen gevoelen? Het lijkt zoo begeerlijk, bevrijd te zijn van die dagelijks

Sluiten