Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REÏNCARNATIE EN KARMA.

dus verschillend op volkomen gelijke levensomstandigheden. Het eene kind groeit op tot een tevreden mensch, die altijd de zonzijde van het leven weet te vinden, het andere tot een egoïst, die altijd meent dat het leven hem te kort doet. Het eene kind neigt tot vergeestelijking van al wat het leven aanbrengt; het andere zoekt louter den zinnelijken kant der dingen. Zoo groeien zij, ondanks gelijke levensomstandigheden, in zeer uiteenloopende richtingen op en komen onvermijdelijk als twee heel verschillende wezens aan in de astrale sfeer, waar zeker de een zich heel wat spoediger thuis — en dus gelukkiger — zal voelen, dan de ander.

Wij hebben ons nu af te vragen of onze temperamentsdeugden en -ondeugen ons aangeboren zijn, dan wel of wij ze misschien zelf hebben meegebracht. Lichamelijk is er geen twijfel aan of wij zijn de kinderen van onze ouders. Dat kinderen van eenzelfde ouderenpaar zoo verschillend kunnen zijn van lichamelijke constitutie, is door herediteit licht te verklaren De fysike gesteldheid der ouders zal wel bij geen twee concepties volkomen dezelfde geweest zijn. Ook de zwangerschap kan telkens een heel ander

Sluiten