Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

verloop hebben. Zoo moeten dus de daaruit gegroeide kinderen wel onderlinge afwijkingen in bouw vertoonen. Nu heeft men de verschillen in geestelijken aanleg eveneens hiermede willen verklaren. Evenals chemische samenstellingen heel andere eigenschappen bezitten, dan hun composanten, vertoonen kinderen andere karakters dan hunne ouders. De onderlinge verschillen bij kinderen van éénzelfde afkomst zouden dan hun oorzaak vinden in de ongelijke gemoedsgesteldheden der ouders in de tijdperken der concepties. Doch hoe dan die verschillen bij tweelingen te verklaren?

Sinds wij echter weten, dat niet hetmenschenlichaam een geest heeft, maar omgekeerd: de menschengeest een lichaam, zouden wij voor het aannemen van een theorie als deze moeten veronderstellen, dat de lichamelijke paring voorafgegaan werd of althans vergezeld ging van een geestelijke éénwording. Hiervan nu zijn wij ons volkomen onbewust. Daarom zou het niettemin toch wel waar kunnen zijn, maar hoe dan te verklaren, dat de geestelijke paring beperkt zou zijn tot deze sfeer van stof, daar immers in de astrale sfeer geen voortplanting bestaat? Het is overtuigend

Sluiten