Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REÏNCARNATIE EN KARMA.

moederschoot moet staan onder den invloed van psychische krachten en zeer waarschijnlijk lijkt het ons, dat het geheel door de werking van zulke krachten tot stand komt. Of deze krachten nu staan onder de leiding van het geestelijk wezen, dat tot incarnatie bestemd is, dan wel van natuurgeesten of elementalen, zooals de theosofen beweren, is iets dat ik niet waag te beslissen. Evenmin beschikken wij over de noodige gegevens om uit te maken of de aanhechting van het bezielend geestelijk wezen aan het stoflichaam plaats heeft tijdens de conceptie, tijdens de zwangerschap — als de eerste levensteekenen gevoeld worden — of bij de geboorte. Dit is trouwens een vraagstuk van ondergeschikt belang. Waar het om gaat is een keuze te doen uit een van deze twee veronderstellingen: óf wij worden geestelijk èn lichamelijk geboren uit onze ouders, öf wij hebben een geestelijk vóórbestaan en danken hun onzen stoffelijken verschijningsvorm op aarde.

Het is waar, dat wij ons hiermede begeven op een gevaarlijk terrein, want de keuze, die wij doen, mag niet berusten op geloofsgronden. Als wij inderdaad een of ander bestaan hebben geleid vóór onze mensch-

Sluiten