Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

wording, moet dat een voldongen feit zijn, dat wij eenvoudig hebben te aanvaarden, onverschillig of wij er iets voor voelen of niet. Nu zijn op geen enkel studiegebied de grenzen van gelooven en weten zoo moeilijk te onderkennen en is men zoo licht geneigd, ze van de eene of van de andere zijde te overschrijden, als op het gebied van het spiritisme. Toch zijn geloof en wetenschap twee zeer van elkander onderscheiden begrippen.

Het geloof kent slechts de warme inspraak van het hart.

De wetenschap vraagt koudweg naar het bewijs.

Gelooven is een zaak van het gemoed, weten behoort aan het verstand.

Het geloof wordt gegeven, de wetenschap maakt men zich eigen.

Het geloof vereischt geen groote mate van verstandelijke ontwikkeling; het is van nature democratisch. Het richt zich tot de massa en vraagt van deze slechts de sympathie.

Daar het geloof zich bepaalt tot abstracte begrippen, is het nooit nauwkeurig te beschrijven. Het is slechts te omschrijven, te benaderen, en hoewel in groote trekken voor

Sluiten