Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

eenmaal den voet gezet heeft, verlaat zij nimmermeer. In tegenstelling met het geloof, is de wetenschap scherp te formuleeren. Dat is haar kracht, een kracht, waaraan niemand, die zich aan haar overgeeft, meer ontkomen kan. De wetenschap is niet revolutionair; nooit hebben haar ontdekkingen geheele volkeren in beweging gebracht, en slechts wanneer zij het geloof uit haar gebied verdreef, deed zij haar invloed bij de massa gevoelen. Maar die invloed was er een uit de tweede hand, niet veroorzaakt door de ontdekkingen zeiven, maar door de verstoring der geloofsopvattingen, welke er het gevolg van was.

Tot mijn geloof kan ik u opwekken; tot mijn wetenshap kan ik u dwingen.

Daaruit volgt niet. dat de wetenschap de meerdere is van het geloof. De wereldgeschiedenis leert het wel anders. Het zijn de abstracte begrippen, waarvan de grootste kracht uitgaat. Schending van vrijheid en recht brengen in onze dagen even goed gisting onder de massa, als eertijds het breken met godsdienstige overtuigingen.

Eigenlijk moesten twee zulke wel onderscheiden begrippen als geloof en wetenschap

Sluiten