Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

bleken, vast te leggen in een systeem. Op dit systeem gaat men ten slotte zóó vertrouwen, dat men onwillekeurig geneigd is, alles wat daarmeê in strijd schijnt a priori te verwerpen. Toch is dat een verkeerde handelwijze. Indien men slechts datgene wil leeren kennen en overdenken, wat in het kader van zulk een systeem past, zal men hoogstens het studiegebied verbreeden, maar dieper gaan doet men niet. Zal het systeem blijvende waarde hebben, dan moet men er juist datgene aan toetsen, wat er mee in tegenspraak komt.

Hoe moeilijk dit is, blijkt wel uit het verzet, dat de studie van het spiritisme, zoowel van kerkelijke als van wetenschappelijke zijde ondervindt. Deze bestrijding wordt veroorzaakt door de tweeslachtige natuur van het spiritisme. Het raakt zoowel het gemoed, als het verstand.

Den wetenschappelijken onderzoeker biedt het een reeks van feiten ter bestudeering aan, welke het onomstootelijk bewijs hebben geleverd van deze drie waarheden:

i na den stoffelijken dood blijft de mensch, zichzelf bewust, individueel voortbestaan;

2°. er is gemeenschap mogelijk tusschen onze sfeer en de astrale; en

Sluiten