Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REÏNCARNATIE EN KARMA.

3®. 's menschen geest is na den stoffeJijken dood omkleed met een onweegbaar omhulsel: het astraal lichaam.

Maar het behoeft geen betoog van hoeveel beteekenis deze uitkomsten zijn voor onze levensbeschouwing.

Bij den orthodox- of roomsch-geloovige werpen zij de dogma's omtrent hemel, hel, uitverkiezing, aflaat, lichamelijke opstanding, en wat niet al, omver.

Bij den modern-geloovigen protestant herstellen zij de wonderverhalen en doen zij een kern van zuivere waarheid erkennen in zoo menige geschiedenis, door hem eertijds voor Oostersche beeldspraak gehouden.

Bij den ongeloovige, den materialist, toonen zij aan, dat er nog meer aan ons menschen vast is, dan wat met oogen gezien en met handen betast kan worden.

Het kennisnemen van deze waarheden heeft dus bij de meeste menschen een geweldigen omkeer in het gemoedsleven ten gevolge. Er is bijna niemand van eenige ontwikkeling, die zich in zijn goede oogenblikken niet eens heeft afgevraagd, welke beteekenis hij heeft te hechten aan zijn leven hier op aarde. Geleid door de rede en gehoor gevende aan

Sluiten