Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

wijzen. Zijn Jeven op aarde vormt dan een schakel in een grooten keten, waarvan de volgende schakel in de astrale sfeer door het spiritisme is ontdekt. Hoe het verder gaan zal, is niet geopenbaard. Maar waarom zou het met het astrale leven gedaan zijn? Mag niet de onderstelling gewaagd worden, dat ook het astrale lichaam eens zal worden afgelegd, en de eigenlijke mensch zich in andere levensomstandigheden geplaatst zal zien, geëigend voor zijn verdere ontwikkeling, tot hij eindelijk door aanhoudende loutering de volmaaktheid zal hebben bereikt?

Anderen daarentegen beweren, dat ons tegenwoordig leven op aarde niet het eerste is, dat wij hier leiden, noch het eenige, dat wij er leiden zullen. De aanhangers van deze leer scharen zich aan de zijde van Allan Kardec. Volgens zijn theorie moet de ziel. die in haar aardsche leven de volmaaktheid nog niet bereikt heeft, zich louteren door de beproeving van een nieuw lichamelijk leven te ondergaan. ') Het doel van deze reïncarnatie is: boetedoening en geleidelijke verbetering van den mensch. Het aantal incarnaties is niet

l) Allan Kardec. Boek der geesten, bl. 71.

Sluiten