Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

ervaring is van groote beteekenis, en om die op te doen, geven vele geesten er de voorkeur aan, naar de aarde terug te keeren, en, door zich als geest aan een medium te hechten, die bizondere ondervinding te verwerven, welke zij behoeven." Hier dus geen sprake van incarnatie, veel minder nog van reïncarnatie, want op de vraag van Stainton Moses, of terugkeer naar de aarde het eenige middel tot vooruitgang is, wordt geantwoord: „Neen, zelfs niet het gebruikelijke. Wij zijn vele instructiescholen rijk en wij gebruiken niet ten tweeden male een middel, dat eens gefaald heeft."

„Tiën", de bekende contrdle van het medium Morse, is menigmaal omtrent het reïncarnatievraagstuk geraadpleegd, maar geeft onveranderlijk ten antwoord, dat het best waar kan zijn, maar dat noch hij, noch eenig wezen uit zijn omgeving er ooit de bewijzen van hebben ontvangen.

Op het Londensch Spir. Congres van 1898 drukte Page Hopps zijn ongeloof in de reïncarnatie zeer pittig uit door te zeggen: „lk kan mij begrijpen, dat wij eerst gaan op de bewaarschool, dan op de lagere school, dan op het gymnasium en de universiteit, maar

Sluiten