Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

waartoe zou die herinnering dienen? Het tegenwoordige leven is geen straf of belooning voor het voorgaande. Het is een beproeving. Een beproeving of wij onze slechte neigingen zullen kunnen onderdrukken, als de verleiding komt; of wij onze goede voornemens zullen volbrengen, niettegenstaande de vele moeilijkheden, die zich voordoen; of wij onze fouten werkelijk hebben afgeleerd; of onze deugden inderdaad karaktereigenschappen zijn geworden. In al deze omstandigheden zou de herinnering aan een vorig leven met al zijn struikelingen slechts storend werken.

Een dame, met wie ik over dit onderwerp correspondeerde, gebruikte het volgende beeld om haar meening duidelijk te maken.

„In onzen onbelemmerden geestesvorm," zoo schreef zij, „Jeercn wij onze lessen; wij kijken in het grammaire-boek en in de dictionnaire; wij zien onze oude schriften alle vóór ons liggen, van de eerste bevende hanepooten, tot de thema-cahiers vol fouten. Dim kunnen we die fouten ontleden en aan de grammaire-regels toetsen of de verkeerd geschreven woorden in onze dictionnaire opzoeken. Als wij ons dan beter onderlegd voelen, dikwijls liefderijk geholpen door de

Sluiten