Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

theorie, maar met een reëele gebeurtenis, die met den menschelijken geest heet plaats te grijpen. Als zoodanig valt de reïncarnatie binnen het gebied der historische feiten en vraagt zij om bewijs.

Indien wij ons moeten verlaten op de getuigenissen, die hieromtrent op séances tot ons komen, blijft het vraagstuk onopgelost. Want de reïncarnatie wordt door de bewoners van de astrale sfeer zoowel erkend als geloochend. Blijkbaar hebben zij er daarginds de bewijzen nog niet voor gevonden en berusten de door hen, via de mediums, uitgesproken of neergeschreven mededeelingen op vóór hun sterven aangehangen denkbeelden. Vandaar dat de reïncarnatie van gene zijde bevestigd wordt in die landen, welke die leer hebben aangenomen; in andere landen wordt óf onbekendheid met het vraagstuk te kennen gegeven, óf de reïncarnatie wordt tegengesproken. De beweringen van astrale wezens, dat zij meermalen op aarde geleefd hebben, zonder dat zij bij machte zijn hun herinneringen aan vorige incarnaties behoorlijk te staven, zijn natuurlijk als bewijzen waardeloos, al behoeven zij daarom nog niet onwaar te zijn.

Sluiten