Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reïncarnatie en karma.

standen een en ander is bijgebleven, zou daaronder dan niets zijn, waaraan de juistheid hunner memorie ware te toetsen? In ieder geval zou reeds veel gewonnen zijn, indien een „aanzienlijk aantal menschen" hun persoonlijke overtuigingsgronden aan anderen ter toetsing voorlegden. De eenige, die dit, voor zoover mij bekend, gedaan heeft, is de heer Leadbeater en die is in zijn „Onzichtbare Helpers" nog niet eens ruiterlijk voor zijn persoonlijke herinneringen uitgekomen, zoodat men alleen vermoeden kan, dat hij in den hoofdpersoon van dat boekje zich zeiven geteekend heeft.

Misschien is nog eenige bewijskracht toe te kennen aan wat mej. H. v. d. M., schrijvende onder het pseudoniem „Vera" heeft medegedeeld '). Onderstellende, dat de meeste menschen door het tegenwoordige leven met zijn vele beslommeringen zoo geheel in beslag genomen worden, dat, naarmate zij ouder worden, de herinnering aan het verleden geheel door het tegenwoordige wordt verdrongen, schrijft zij verder: „Ik heb alle reden om te vermoeden, dat dit zoo is. Immers was

') Zie „Het Toekomstig Leven", Jrg 1906, b). 341.

Sluiten