Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reïncarnatie en karma.

lukkig en trachtte tevergeefs haar man en kind te vinden.

Vóór „Lina's," geboorte zweefde zij wederom in een nevel en gevoelde leed, maar den aard daarvan kon zij niet omschrijven: het was iets als berouw of wroeging. Zij herinnerde zich verder zeer wel, geleefd te hebben ten tijde van Lodewijk XVI, toen zij een man was, „Charles Mauville" genaamd, die zijn levensloop begon als klerk in een ministerieel bureau te Parijs, waartan zij de juiste ligging niet kon opgeven, evenmin als den naam van den minister. Die „Charles" was een slecht mensch en bracht persoonlijk, bij de destijds plaatsgrijpende gevechten in de straten van Parijs, verscheidene menschen om het leven. Op vijftigjarigen leeftijd werd hij ziek, verliet het bureau en overleed kort daarna: zij was in staat zijn begrafenis te volgen.

Vóór deze incarnatie was Marie Mayo een dame, wier echtgenoot „Gaston de Saint Mare" een betrekking had aan het hof. Zij zelf was een mooie vrouw en heette „Madeleine". Zij verkeerde te Versailles met den koning, zijn ministers en zijn maltressen. Zij kende de Lavalière, met wien zij zeer sympathiseerde; Madame de Maintenon had zij

Sluiten