Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

slechts weinig gekend en Madame de Montespan mishaagde haar. Ze ging ook ter kerke om Bossuet te- hooren. Slechts met weerzin Jiet zij zich uit over haar rijperen leeftijd en deelde enkel mede, dat zij in haar vijf en veertigste jaar aan de tering stierf en toen wederom in het duister was teruggetreden.

De Rochas slaagde er in, Marie Mayo nog verder terug te voeren in den staat van een kind, dat zeer vroeg gestorven was. Doch de spanning van zijn sujet werd blijkbaar te groot, zoodat hij de proef niet durfde voortzetten.

Wij hebben hier derhalve een omstandig verslag in bizonderheden van drie verschillende incarnaties, verkregen door het hypnotiseeren van een gevoelig sujet door een ervaren onderzoeker. Ongelukkigerwijze kon Kolonel de Rochas niet vaststellen, dat de verschillende personages, welke het sujet, achtereenvolgens omschreef, werkelijk op aarde geleefd hebben ; anders was deze proef zeker ten gunste van het bestaan der reïncarnatie uit te leggen. Al wat nu gezegd kan worden is: dat de verschijnselen niet onwaarschijnlijk lijken en in ieder geval niet aan louter droomen toegeschreven kunnen worden ; daartoe vertoonen

Sluiten