Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REÏNCARNATIE EN KARMA.

hebben wij wetten te erkennen, die onze geestelijke ontwikkeling beheerschen en die wij niet ongestraft kunnen schenden. Wij stellen daar krachten in het werk, die evengoed hun uitwerking moeten hebben als stoom en e'ectriciteit op stoffelijk gebied. Wij leven een gedachtenleven en zijn daarvoor nog eerder verantwoordelijk, dan voor onze daden. Want onze gedachten gaan uit van ons zeiven, terwijl onze handelingen maar al te vaak uitgelokt worden door van buiten gewekte begeerten. Daarom is wat wij denken van zooveel beteekenis voor wat wij innerlijk worden. Lage gedachten kunnen ons sterker besmetten, dan een liederlijk leven. Zoo wij dus onze gedachten te erkennen hebben als geestelijke krachten, moeten zij ook hun uitwerking doen gevoelen op onzen geestelijken groei. Die groei nu is niet eerst begonnen met onze geboorte, noch zal zij voltooid zijn met ons sterven. Wij hebben een vóórbestaan achter ons, en zoo wordt ons leven hier op aarde als één schakel uit een levensketen, onverbreekbaar vastgehecht aan het verleden, even goed als de toekomst zich op haar beurt daaraan hechten zal. Er is samenhang tusschen onze verschillende be-

Sluiten