Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

staansphasen. Moge de herinnering aan het geestelijk verleden al zijn weggevaagd, in den vorm van talenten, van karaktereigenschappen, van temperaments-deugden en -ondeugden brengen wij er de erfenis van mede. Wij beginnen dit leven evenmin zonder inzet, als wij het zonder uitzet zullen verlaten.

Die inzet nu moet van beteekenis zijn ten opzichte van de levensomstandigheden, waarin wij worden geplaatst. Wij mogen veilig gelooven, dat deze bedoeld zijn tot ons bestwil, dat zij ons die gelegenheden zullen openen, welke het meest dienstig kunnen zijn tot onze geestelijke ontwikkeling. Maar zeer stellig moeten wij wel aannemen, dat die levensomstandigheden bedongen zijn door ons eigen innerlijk wezen, door de geestelijke krachten, door ons zelf in het werk gesteld als evenzoovele oorzaken, welke noodwendig hun gevolgen aan ons zeiven moeten doen gevoelen. Inderdaad: wij maaien, wat wij zaaien.

De erkenning van deze continuïteit van geestelijke krachten door verschillende vormen van leven heen, duiden wij aan als een staan onder de wet van Karma. Wij hebben deze wet dus niet op te vatten als bereidde zij ons een onafwijsbaar noodlot, dat te verbidden is noch

Sluiten