Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REÏNCARNATIE EN KARMA.

te ontgaan. Integendeel ligt in haar opgesloten het begrip, dat wij ons karma voor een goed deel zelf opbouwen en bij gevolg in zijn verJoop zelf wijzigen kunnen. Wij zijn als roeiers in een schuitje, drijvende op den grooten stroom van het leven. Wij zetten ons af aan den eenen oever en hebben tot taak, den anderen zoo mogelijk zonder ongevallen te bereiken. Moedig slaan wij de handen aan de riemen. Maar nu eens voeren de wilde driften ons mede en dan weer dreigt een draaikolk ons met algeheelen ondergang. En soms kunnen wij zoo moede zijn, zoo moede Maar

het besef van de ons opgelegde taak vergeten wij nooit en telkens weer slaan wij de riemen uit en al drijven wij af, toch naderen wij meer en meer den anderen oever. Eens zullen wij er landen, dat weten wij heel zeker, en dan trekken wij in het heerlijke «Zomerland".... maar nu nog niet, nog niet.

Eigen inspanning moet ons brengen tot eigen volmaking. Wij weten te goed hoe ver wij allen nog daarvan verwijderd zijn. Maar toch: de een is al een schrede nader, dan de ander. De een is reeds verleidingen te boven, waar de ander nog voor bezwijkt. Zoo wordt, dank zij de ontdekking van de wet van Karma,

Sluiten