Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REÏNCARNATIE EN KARMA.

voren dringen, alsof er herkenning plaats heeft ? Ongetwijfeld kruisen onze levenswegen zich niet altijd voor het eerst bij eerste persoonlijke kennismaking. Oude aandoeningen moeten soms nog natrillen in ons en wachten slechts op een enkele gelijkgestemde uitstraling van het wezen, dat ze eertijds verwekte, om aanstonds te worden verstaan en herkend. Het zijn zeker deze onbegrepen aandoeningen, die ons aandrijven om onder de menschen te zoeken naar onze tweelings-ziel. Dat zoovelen haar vinden onder die duizenden en duizenden menschen, naast wie wij leven, is ongetwijfeld te danken aan ons karma, dat ons immers plaatst in een omgeving, waarheen wij door geestelijke wetten worden geleid.

Nauw saamgeweven is ons leven met dat van anderen. Onze verplichtingen tegenover hen zijn niet alleen van materieelen aard. Wij moeten onze geestelijke verplichtingen even goed nakomen, als hadden wij er een schuldbekentenis op gezegeld papier voor onderteekend. Zoo kan het zijn, dat wij om betaling gemaand worden, als de termijn verstreken is. Dan zal het ons wezen, alsof een boosaardig noodlot ons knelde in zijn ijzeren greep, maar inderdaad is het rijp karma, dat wij oogsten.

ai

Sluiten