Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

tot onze groote mannen, staan zij nu niet langer ver van ons af op een onbereikbare hoogte, waar het toeval hen plaatste, maar voelen wij ons aan hen verwant en erkennen wij in hen een schemerschijn van die volmaaktheid, waartoe ook wij kunnen stijgen, zoo wij slechts willen. Daarmede is niet gezegd, dat wij in één enkel aardleven zoo ver zullen komen. Maar onzen wil richtende op datgene, wat boven ons is, en ons afkeerende van datgene, wat ons geestelijk verlagen kan, verbeteren wij ons karma en bestijgen wij den weg ter volmaking, zoodat wij eens de gelijken zullen zijn van hen, in wie wij nu gaarne onze meerderen erkennen.

VII.

SPIRITISTISCH GODSBEGRIP.

De ongelijkheid in geestelijke ontwikkeling, zoo sterk sprekend in menschen van verschillende rassen, doch niet minder gemakkelijk aan te wijzen in kinderen van eenzelfde ouderen-

Sluiten