Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

deelen. Onze aanleg verraadt onze afkomst» Zoo wij tot volmaaktheid geroepen zijn, dan moet die roeping in ons gelegd zijn door Een, die zelf volmaakt is. De Schepper staat boven het geschapene.

Is het niet, alsof alles om ons heen van Hem getuigt? Als jongen heb ik wel in zoele zomernachten gezworven op de hei, gedreven door een zeker heimwee naar een openbaring Gods. Wijd strekten de donkere heidevlakten zich uit, onpeilbaar wijd, en nauwelijks was in de verte een schaduwlijn te onderkennen, waar bij dag de bosschen zich zoo kantig afteekenden tegen de lucht. Hier en daar gloorde rossig een lichtvlakje, waar de eenzame heidebewoners zich nog niet ter ruste hadden begeven. Een enkele maal ritselde een geheimzinnig bewegen over den grond. Dat was al wat aan leven herinnerde. Slechts mijn voetstappen stoorden in onregelmatigen gang de slapende stilte, die mij aan alle kanten omving.

Flauw schemerden hier en daar lichtere vlakken in het donkere heidekleed: het waren de grindgroeven. Daar ging ik heen en legde mij op den rug op den bodem van een kuil. De wanden versomberden in het donker,

Sluiten