Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPIRITISTISCH GODSBEGRIP.

is komen aanwaaien. Nu zie ik de zes pootjes heel duidelijk. Het kopje heeft een paar — naar verhouding — zeer groote ronde oogen met goudbruinen metaalglans. Twee sprietjes bewegen zich in rusteloozen schermzwaai in 't rond. De vliezige vleugeltjes bedekken het lijfje als met een doorschijnend manteltje. Daaronder komt, parmantig als een degentje, een legboor te voorschijn. Ik heb hier bepaald een sluipwesp van de kleinste soort onder de loupe.

Dat diertje, zoo klein, dat het met 't bloote oog te nauwernood is te onderkennen, is toch volkomen toegerust voor het leven. Niet alleen, dat het inwendig alle organen moet hebben, noodig voor zijn bestaan: zenuwknoopen met hun vertakkingen, een ruggevat met bloedvaten, luchtwegen, enz, maar het neemt blijkbaar ter dege goed kennis van zijn omgeving. Dit is minder af te leiden uit de aanwezigheid van oogen, dan wel uit de beweeglijkheid der sprieten. Deze vooral zullen het kleine beestje in staat stellen, zijn soortgenooten te herkennen, zijn vijanden bijtijds te ontkomen, zijn voedsel te vinden en een geschikte legplaats voor de eieren op te sporen. Het neemt waar, krijgt indrukken, heeft aandoeningen en

Sluiten