Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

verkleind. Ons allen zonder onderscheid roept Hij tot zich. Gezamenlijk gaan wij tot Hem op; steeds duidelijker zien wij Hem zich afspiegelen in ons.

Maar ofschoon wij mèt elkander gaan, wij gaan slechts naast elkander. Wij mogen invloed uitoefenen op elkaar, wij mogen elkander opwekken, vermanen, straffen, wij mogen elkander kennis van allerlei aard bijbrengen, zoo wij niet in ons zeiven aankweeken een geest van ontvankelijkheid, is het al vergeefs. De voortreffelijkheid van al onze vrienden maakt ons geen haar beter, dan wij zijn. Zij kunnen het ons gemakkelijk maken, te stijgen tot hun hoogte, omdat zij ons de paden en bruggen kunnen wijzen, die zij met zooveel moeite hebben gevonden en ons waarschuwen voor gevaarlijke punten, waar zij gestruikeld of gevallen zijn, maar klimmende moeten wij onze eigen beenen gebruiken. Wordt ons dan ook de vermoeienis der eigen inspanning niet gespaard, te grooter is onze voldoening bij het bereiken.

Wel eenzaam gaan wij door het leven. Niemand is er die ons zóó kent, als wij ons zeiven kennen. Zelfs zij aan wie wij ons geheel willen geven, voor wie wij ons geheele hart

Sluiten