Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

„Neen."

„Liggen zij dan wel ergens in?"

„Ja."

Eindelijk kwamen wij op het denkbeeld, dat misschien een der bloempotten bedoeld werd, die in een bloemenstsndaard bij een raam, aan de andere zijde der kamer stonden. Dus togen wij allen daarheen en bekeken zorgvuldig de bloempotten: een der heeren spreidde omzichtig de bloembladen met de punt van zijn potlood uiteen, en de rest keek aandachtig toe. Van de knoopen was echter niets te bekennen. Dit was de eerste groote fout, die de tafel gemaakt had, en wij wisten niet goed wat wij nu doen zouden.

Wij gingen weder aanzitten, sloten de handen samen en verklaarden de tafel plechtig, dat de mededeelingen ditmaal in het geheel niet klopten, want dat de knoopen niet in den bloempot aanwezig waren, en daar wij ze niet gaarne kwijt wilden zijn, verlangden wij zonder uitstel van hun verblijfplaats op de hoogte gebracht te worden. Wij verkregen met moeite contact, waarop werd medegedeeld, dat er geen vergissing had plaats gegrepen, want dat de knoopen wel degelijk in den bloempot waren.

Sluiten