Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

Japansche doos boven op een plank te kijken. Er werd op een stoel geklommen, de doos naar beneden gehaald en op de tafel neergezet om geopend te worden. Toevallig bleek de doos afgesloten te zijn en moest er nog naar den sleutel gezocht worden. Toen zij geopend was, vonden wij de knoopen in een zilveren trekpot, die er zich binnenin bevond.

Opnieuw legden wij de knoopen voor ons neer en gingen aanzitten en ten derden male verdwenen zij oogenblikkelijk. Toen wij na Jang zoeken ze niet konden vinden, maakten wij een einde aan de séance en gingen een kop koffie drinken, alvorens uiteen te gaan. Terwijl een der vrienden daarmede bezig was, plaste plotseling de koffie over zijn gezicht. De knoopen schenen van een geheimzinnige hoogte in zijn kopj<» gevallen te zijn en wij vischten ze met een lepeltje op.

Sir William Crookes heeft de volgende waarnemingen te boek gesteld.

Mej. Fox had mij op een avond in de lente van het vorige jaar een séance te mijnen huize beloofd. In afwachting van haar komst zaten een bloedverwante en mijn beide oudste zonen, 14 en 11 jaar oud, in de eetkamer, waar de séances altijd gehouden worden, en

Sluiten