Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL.

ik zat alleen in de studeerkamer te schrijven. Toen ik een rijtuig hoorde stilhouden en de bel overgaan, opende ik de deur voor Mej. Fox en geleidde haar dadelijk naar de eetkamer. Zij zeide, niet naar boven te willen gaan, daar zij niet zeer lang kon blijven, maar legde hoed en shawl op een tafel in de kamer. Toen ging ik naar de deur der eetkamer en zeide aan de jongens, dat zij in de studeerkamer zouden gaan en hun lessen daar verder leeren; ik deed de deur achter hen dicht, sloot haar af en — zooals ik gewoon was bij séances te doen — stak den sleutel in mijn zak.

Wij zaten aan, met mej. Fox aan mijn rechterhand en de andere dame links. Er kwam spoedig alphabetisch bericht om het gaslicht uit te draaien en daarop zaten wij in totale duisternis, waarbij ik voortdurend beide handen van mej. Fox in een van de mijne hield. Spoedig daarop werd een mededeeling gedaan in de volgende woorden: „Wij gaan u iets brengen om onze kracht te toonen" en bijna onmiddellijk daarna hoorden wij allen het rinkelen van een schel, niet standvastig, maar rondgaand in alle hoeken van de kamer; nu eens bij den muur, dan weer in den versten hoek van de kamer, nu

Sluiten