Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanhangsel.

schematisch voorgestelde wijze omsloten.

Onmiddellijk na afloop der zitting riep ik, verbaasd en zeer verheugd over zulk een rijkdom van werkingen van blijvenden aard,

mijn vriend von Hoffmann en zijn vrouw in de séancekamer. Slade verviel daarop in een van zijn gewone trancetoestanden en deelde ons mede, dat de met hem in contact zijnde onzichtbare wezens getracht hadden om, overeenkomstig mijn wensch, eenige knoopen in den darmbandzonder-eind te leggen, doch dat zij genoodzaakt waren, van hun voornemen af te zien, daar die band op het punt gestaan had, tijdens de bewerking door temperatuursverhooging te „smelten". Wij zouden dit duidelijk aan een

witte plek op den band kunnen zien. Daar ik den band onmiddellijk na het eindigen der zitting in mijn handen genomen, en tot aan deze mededeeling van Slade ook daarin gehouden had, interesseerde

361

Sluiten