Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanhangsel.

beslag genomen, dat ik van bovenvermelde proeven afzag en ze mij tot Slade's terugkeer naar Leipzig voorbehield. Het eene doosje was rond en er bevond zich een groot geldstuk in; dit doosje was met een papierstrook, welks breedte gelijk was aan de hoogte van het doosje, en welks lengte eenige malen den omtrek van het doosje bedroeg, stevig dichtgeplakt, door eerst de papierstrook over haar geheele lengte en breedte aan een kant met schakellijm te bestrijken en deze dan om den opstand van het doosje te wikkelen, zoodat dit na het dichtplakken den indruk van een lagen papieren cylinder maakte. De andere doos was rechthoekig, een soort pennendoosje. Hierin had ik twee kleinere geldstukken gedaan en het doosje vervolgens gesloten door er een papierstrook in de breedte met schakel-

lijm omheen te plakken

Gelijk ik reeds mededeelde, had ik deze doosjes reeds in December 1877 dichtgeplakt, en daar ik mij noch de waarde der ingesloten geldstukken herinnerde, noch op het jaartal van den muntslag gelet had, kon ik later slechts door het geluid bij het schudden van de doosjes constateeren, dat zich in het ronde een groote Duitsche munt (thaler of

Sluiten