Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

karakter van het geluid te oordeelen, geen munten konden zijn. Reeds wilde ik mij door het doosje te openen — wat niet kon geschieden zonder de daaroverheen geplakte papierstrook te verscheuren — van zijn inhoud vergewissen, toen Slade zich gereedmaakte om onze vraag, als gewoonlijk in zulke gevallen, door de „geesten" met behulp van direct leischrift te laten beantwoorden. Nauwelijks had hij een lei met daarop liggende griffel splinter genomen en half onder het tafelblad geschoven, of wij hoorden duidelijk schrijven. Op de bovenvlakte der lei stond in 't Engelsch geschreven: „De beide griffeitjes zijn in het doosje."

Inderdaad waren de beide groote stukjes griffe! nergens te vinden, en toen ik nu het doosje door het verscheuren van de daaromheen geplakte papierstrook opende, bevonden zich tor onze grootste blijdschap de beide griffeltjes daarin. (Zie fig. 5).

De hier medegedeelde feiten zijn in drieërlei opzicht van groote waarde.

In de eerste plaats is er mee bewezen het ontstaan van direct leischrift onder Slade's invloed, welks inhoud hem zelfs te voren beslist onbekend was. Het is bijgevolg on-

Sluiten