Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

voor een ander, niet drie-dimensionaal belichaamd intellect bestaan hebben, alvorens ons met behulp van direct leischrift dit voorstellingsbeeld te kunnen mededeelen. Hierdoor is, naar het mij toeschijnt, op zeer klemmende wijze het bestaan van voor ons onzichtbare intelligente wezens en van hun werkdadig deelnemen aan onze proefnemingen, bewezen.

Het spiritistisch onderzoek heeft nog meer feiten aan 't Jicht gebracht, welke geen andere ' verklaring schijnen toe te laten, dan dat wij aan de daarbij werkzame intelligenties het vermogen toekennen om stofte doen dringen door andere stof heen, met behoud van den oorspronkelijken vorm. De heer A. J. Riko te 's-Gravenhage, heeft herhaaldelijk bijgewoond, dat aan deelnemers van spiritistische séances de vesten onder de jassen vandaan werden uitgetrokken, terwijl de mediums vastgebonden en verzegeld zaten. Van een zitting, waaraan ook deelgenomen werd door Dr. Hartogh Heys van Zouteveen, verhaalt de heer Riko het volgende: „Alle voorzorgsmaatregelen waren genomen, want het gold een donkere séance. Het medium zat mede in den kring, om een groote tafel geschaard.

Sluiten