Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

cenen en de lamp den anderen kant uitstoof.

Mevr. v. K. durfde den nacht niet in huis doorbrengen en begaf zich tot den volgenden dag naar de woning van den regent, 's Nachts bleef alles verder rustig. Toen echter de heer v. K. den volgenden dag thuiskwam begon het lieve leven van voren af aan, gelijk hij zelf verklaard heeft.

Slechts zelden vielen de steenen ook 's nachts. Het bespuwen met sirih kwam alleen overdag voor. De geheimzinnige geschiedenis werd ruchtbaar en de heer Michiels werd door den Gouverneur-Generaal uitgenoodigd, een onderzoek in loco te gaan instellen, als reeds hiervoren is vermeld. Hij nam alle denkbare voorzorgsmaatregelen tegen bedrog, liet het huis geheel ontruimen en omsingelen en zette zelfs posten uit op het dak en in de naburige boomen. De kamer, waarin de heer M. zich bevond, werd geheel met linnen bespannen en als in een tent herschapen. De steenen bleven vallen en dat hield aan, terwijl alles afgesloten en hij met het meisje alleen was. De steenen waren als die, welke op den weg lagen; scheen de zon, dan waren zij warm en als het regende, waren ze nat. Meestal vielen er 5 of 6 snel na elkaar en dan bleef het

Sluiten