Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanhangsel.

eenigen tijd rustig. Nergens was de geringste opening en de steenen werden eerst j 4 6 voet boven den vloer zichtbaar. Er werden kisten vol van verzameld.

Eens viel er ook een papaya-vrucht. Zij moest pas van den boom geplukt zijn, want uit den stengel liepen nog de druppels sap. Somtijds werden stoelen, glazen, borden, enz., bewogen zonder dat iemand ze aanraakte. Ook werd de afdruk gezien van een vochtige hand, die zich langs den wandspiegel bewoog.

De heer Michiels bleef verscheidene dagen te Soemadang. Ook hij zond een uitvoerig rapport aan het Indisch gouvernement, dat echter eveneens uit de archieven verdwenen is. Het raadsel werd nooit opgelost, hoewel aanzienlijke sommen gelds toegezegd werden aan wie het zou kunnen verklaren. Generaal Michiels sprak steeds met grooten ernst over dit voorval. Eens in het jaar 1847 met generaal von Gagern aan tafel zittend, vertelde hij op verzoek de gansche geschiedenis. Toen generaal von Gagern daarover spotte, ontstond een heftige scène en was hij genoodzaakt, zijn verontschuldiging aan te bieden.

Het steenen werpen — gendaroea — heeft zich ook nog voorgedaan in 1834 bij de

Sluiten