Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delingen \an zijn liaud, voornamelijk over wijsgeerige en zedekundige onderwerpen.

Üe „Yitae Parallelae", het tweede groote werk van Plutarchus, omvatten drie en twintig paren levens van Grieken en Romeinen. Bovendien bezitteu wij vier afzonderlijke levensbeschrijvingen n.1. van Aratus, Artaxerxes, Galba en Otho. De levens van Tiberius en Gaius Gracchus zijn te zamen genomen en gesteld tegenover de levens van Agis en Cleomenes, de twee Spartaansche koningen, die in de laatste helft der derde eeuw v. Chr. hervormingen trachten te brengen in de staatsregeling van Lacedaemon.

Sluiten