Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tP UIT ij, TQtJTtTUl tt 0<)g fQ/OV ou VOUIUOV ovs' tTTltlXtg, uqtXtfiQui ' rijg «Q'/ïjg top 'OxTu.hop, üuijyupóbp ükkiog iirayuytip To> póuio rijp ipijqop. Kul ttqwtop (tip idttro q aptQiitg uit oi', h'iyovg Tt irooaqinojp qt/.up&ocaTTOvg xai ytttjiöp U7TT outiog, tpSovput nut yuoinua&ut tw dtjitio iitxutu fltp U^lOVPTl, [IIXOU 5' UPTl lltyu),CDP ttopuip xui xipÖvpojp Ktjipoutpo). /ltwQoDfitrov fit tov 'Oxrufiiov ri/v tPTtv^tP, VTTtnrwp 2 o Tijfoiog, ojg orx tarip uoyoprug duqorinovg xui TTtiji ttQUyuuT(xip utyu'tMP utt i 1 >tj g l!*ov(fiug Stuiftooiitvovg uptv noi.tuov8 Stt^tkIfrip top yoópop ", ip tuuu TOIITOV fiOPOP OQÜP rq Ij to TTUVOUa&Ut Tijg UQyfji TOP tTtQOP. Kul TTtQl uv TOV yt TTQOTtQOV TOP 'OxTOtftlOP IxtXtVGt TO) StjliO) ipfjqop üpuSoDrar xuTujitjata&ut * yüo tv&i>s ISttartji ytpófitpog, up tovto (Vi^tj Toïg TcoXnuig. Tov S' 'Oxrujiiov fit; OfhtPTog ui'TÖg tq rt irtni ixttpov qtijqop üpuSutnttp, tap ui: fitTuypw Joeltrouutpog.

XII. Kul TÓTt pip lm Tovroig 6 Sitkvat zi/v IxxhjniupTij i) vOTtouiu tov i)i;uov avptk&ópTog upajidg lm to ftrjuu ttu).ip IntiQÜTO TTtt&tip top 'OxTaftiop- Ojg (Y >}p ÜfltTUntusTog, tiotjPtyxt pófiop ' uqutoovutpop uirov TijP ()t;uun-

1 üqtkinüut. De constructie: aliquem alicuius rei in pl. y. aliquem aliquid komt meer bij Plutarchus voor.

2 VTtttTTlóp, ■=! TTQOtmiÓP.

* uptv Trakttiov, zonder openljjke vijandschap.

* top yoóvov, het ambtsjaar.

1 xaTujiijataüui, sc. uttö tov [iijuuTog.

XII. 6 liri Tovroig, onder deze omstandigheden. Het geeft geen tjjd aan, zooals gewoonlijk.'.

' póuop, iussum speciale of privilegium, toepasselijk slechts op één persoon.

Sluiten