Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mkillog wvfiSiat tov Tifaiov, oti tov piv nuxgog uvtoO Ti/itjTtvovTos, bauxig üvukvoi iinu Stïnvov oïxuSt, tu ywra xurtofttrvvoay oi nohrai, tfo^ov/ifroi fit) nMwrw tov !*fTQtov Só^ioaiv h' avvovaiuig dvui xui Trórotg, tovtoi Si ituqutj.aivovai 1 vvxrbg oi &quovtutoi xui uttoq<Ótcctoi twv (hjfiiiTwr Tnog S' "Avviog, oi* inuixijg f*iv &v ovSi aióijqiov uv^mnog, *v Si kóyoig TiQog rug igmT^aug xui rug unoXQiatig uuuyog mui Soxüiv, dg bQiafióv 1 tuu irQovxuhlio tov TilifQioy> jj ut'-f itqop iit'tu xui uavXov * ix twv vóuiov i/Tiiiioxirui tov avvuyyovTu. OoqvJovvtm< 1 Si noUmv ixnnSyoug b TifttQiog tov t( Sijiiov avifxuhi xui tov v Avviov aX&ijv«i xtXtvaag i^ovhro xuTijyoQtlv. 'O Si xui rw Xóyw

XUI Tfj Só^t] TTokl' iHTTÓfUrOg 5 (ij TtjV fUVTOV StlVÓTtjTU XUTtSitTO, xui TTUQtXukn UtXOU 6 7TQ0 TÜV U/COV UTTOXQUU- '

a»ui tov Ti(Kqiov. ZvyyioijovvTog iV Iqiotuv ixuvov xui (Siwrfjg ytvofthijg dmv b "Avviog ,?Av oi, fiiv utuuwv fit povlij

xui TTQOTTTjluXliHV, iyib St TIVU TWV GÜV êltIXuUaiOllUl OVVUQXOVTWV, b S' uvafifi (iotjOtjawr, ar S' oQyia&fig, uqu y uitov TtjV UQpjV UtfUIQtjatjIJ(>bg TUVT1JV UytTUl Ttjv loOJTIjdtV Ot'TlO SlUTXOOtj&fjVUl tov Tl^QlOV, W<ïr«' TTUVTIOV i'lVTU xui TO Mynv honiÓTUTov xui Tb aunmïv huiiónuTov ünoamnijaat.

^7 f'f.

1 xuQutyuivovai, praelucent.

- oQiaitóv. Om een rechterljjke uitspraak te krjjgen in een lastige kwestie, deponeerden de twee partijen een zekere som en werd door den praetor een iudex aangewezen, die moest uitmaken, wie gelijk had. De verliezer verloor zijn geld.

u(>ov bvTu xui (iav/.ov. sacrosanctum.

9oQvftoüvT(ov. Qoovfinv, zooals vaak = acclamare. kuTióiifvog. -It-tTTtaüui, inferiorem esse. !"xou UTTOXQtvua&ui, eenige vragen te beantwoorden.

Sluiten