Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tov dijuov ' ütto tüv <)ixu<7tüv xui Toïg xoivovöi rnrt. avyxkijTtxoïg ovat, xuzuuiyvig lx tüv imrttav tov ïaov <<t>t&fióv,

xui 7tuvtu TOttTTOl' 7jStj Ttjg j'ÏO vkfjg TljV Idft'V XOKOVUtV TTQOg oqytjV xui qtXovftxiuv uuM.ov lij tiiv tov Stxuiov xui av/Mfif(forrog Xoyusfióv. ,Etth 8f Tijg rpijqnv qtooftèvtjg tja&0vt0 Toi's tvuvrtovg XQUTOvi'Tug (oï> yuQ izuoïjV 1 uirug <i <)ijutig), ttqiotov uï-r dg jiXur<qtjuiug TQum'iut-vot tüv avvuQfópTtav fl/.xov tov j(qÓvov Ïtthtu TtjV ixxkrjntotv uqijxuv 3, tig rijv VUTfOuiui' uttuvtuv J. Ku) ttqütov ft (v Hg TljV

(tyiiour xurujiug <i TtlfQiog ixtnvt rovg uv&Qttmovg Tumtvug xui iïfSaxovfttvog, Ïtthtu dfdoixtvut qij<^ug, ftij vvxrog rx.xiixfjiaat Tijv oixiuv ol r/lhxit xui <)tui( (hinojiiiv uirróv, tiuroi rovg (triinojiTovg Sti&tjxtv, ware nnji ri/v oixiuv ui'tov ttuiinóXkoiig Ttvug ui/.inunihtt xui StuvvxrfnfiKsui Truouq v'kurTOVTUg.

XVII. "Aftu 5' ijftinu TTunijv ó tug ïinvi&ug uïg fituuuvTtvovrui xofiiQtav, xui TrooiJuD.t Tooqiji- uiruig. Ai <Y ov ■JtQofjX&ov, h ftij ftiu uóvtj, SiuatiaavTog tv uuXu tov drv&gtóttov to üyytïov ovS' uvtij St Tfjg TQtiqijg f&tyfv, «/./.' Ittu-

OUCJU zijl' UQKSTfQUV TTTfOVyU xui TTUOUTHVUdU TO nxi/.og

Tiut.iv tig, to uyytïov xurftfvyf. Tovto xui tov ttootIoov (jtjuhov tov Ttifniov ürff*vtj(ffv. ,Hv yun uitü xnuvog. w

1 imxaktïa&at tov dij/iov, provocare ad popnlum.

1 ov yuQ ttuqtjv xtL Men had de verkiezing gesteld in den

oogsttijd, opdat de plebs rustica niet kon deelnemen. Het

verslag van Plutarchus is niet duidelijk. Van Appianns

hooren wij, dat de optimaten volhielden: oix tvvouov tlvat

Sig tov uvtov uoy/tv, en dat daarop onder de tribunen

over deze kwestie geschil ontstond.

8 uq fjxuv. — üqdaai'.

Sluiten