Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rtuirnvra fit Trno&vumg iïfyauh'cor xut ttcoi «ito»', oj,' /ttjdfig iri-'/.uiictii' uyvwg, TtttQUTUTrojitnav.

XVIII. ^/IfiSaufruv St TTu'/.ir rot) Movxiov rug yv'/.üg

üvuyoQri'nr ov8fi> IntQitinro nor tiiaöÓTwr ihu Tor «m»

rcii' lay/'tTüir öoov ~>»v, oiOovuH'ujr y.ui wüovvtwv Tovg tvur-

riitvg ti(tfiiaC,ouh'ovg xui üruuiyvvuhovg. Ev nè tovtm » i-- » . / » -

tyovkjiog fUi.UXXOg UTTl) Ut'ijQ 1 ffllj[UVtg XUTUGTCtg,

ft»,' orx 3 qOtyyóixnov {-ciixln&ut, fiunijuijVt rij ynoi <fot<ff«( ri iiovhuicwr uvrbv ifiiu to> Ttltniui. Ku'i xiktvauvrng i_ Ixhvov titttnyrïr1 ro irXij&og avu[iug ftóhg xui TTQnnf/.&tbr uirijyyuXtv, on r;;s' [iovXijg avyxuOtQoixhr^ ut nlovaioi tov vttuto)' [lij irfi&orrtg 5 uiroi SiayooDvrai x/tlf1 avrni'g üttoxrivrvvai tov TiUqmv, nokXovs Itti tovto Önvkovg xiti q i/.ovg diiii.i(S(itvovi fyovrtg.

XIX. 'Sig ovv ruvru. ruig tthh uvtov l^i-yyii'l.tr o TtïïQiug, ovtoi ttt-r tidvg rug ti rtj^irvovg ntQif^mvvvi'Tn xai ru twi' inijntTwi' sóqctta ' <wyxfjujvttg, oig uytigynvai tov ïty'/.or, dukafifiavov wg auvvovfifi'oi Toig x)mcsuu<ïi rovg f-m-nvoutvovf. Tm' 'V «Twr/ow (ïavuu^óvrtor Ta yiróutra xai nvv&uvojiivutv, <> Tifioiog Tji/'«ro r»] y[cin) tijg xtqaXi;g, fviïnxvviurog rfj i'itpft " ritv xit'Svvov, Itth rijg <}iovf;g oix Int'jxovov. 01 iY Ivavxiot tovto iSóvrtg ï&iov ttqög ti;v

XVIII. 1 rug q v).üg üvctyOQtVHV, vocare tribus in suffragium.

s cctto (lovXfjg uvi;q, senator.

s »;'■> =

* chaaytU•, intrans.

3 ,Miy TTH&oi'Tfg, cansaal partic., beter was dus ov.

XIX. 6 r« — Sóqoctu. Waarscbijnlgk worden de fasces der lictoren bedoeld.

7 r»7 Öifin, voor banne oogen.

Sluiten