Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

qpOf!(>«»'. 'O iïè Kvuaïos Bkóoaiog ' un-yOi; ft'tv Itti rovg vrturovg, inuirwutvog i)t TTfni t(jji' ytyovórtav ibimh'ryH ntnmtjxbut ttuvtu Ti.itaiov xthmvrog. Einóvtog Ut rot, Auarxü ttq6s atrór „Ti oir, tï at TtftQiog hünw h,rroijaut to Kuntrwhov f' rr'i u'n< ttqiütov uvtthytv, ójg ovx &v toüto Ttpyiov xtbvauvrog- noXUxig St xui ttoUojv to uiri, TTW&MpvM „Wü: Ixnrnv yf nnoatüaaovrog" ï<p?; „xüiwi tui'tn ttoü*ui xuhog ftyv 2- oi> yuo uv TifitQtog tovto 7too(lttu!~tl>, f'l uij Tij) iïrjuü) avrkftqtv" Ormg fttv ovv Siatfvymv fartoov &/tro rrnog 'Aqtaróvixov * tig 'Aaiav xui riiji' txtirov TTQuyuuTiav Siu<f»aqtVTm' tuiröv artïktv. , XXf* H ,)f MM fti-qctttvovau riir <\uov lx tmv notQÓr-

T(OV 4 oi'Tt TTQIig TTJV ÜlUVOflijV tTl Tijg ydlQUg IjVUVTlOVTO,

xui urn tov Tifttqiov 7TQov»t;xt to tg nolXoïg ogiarijv r' tltaüui. Aajiovrtg di rug xpfoovg tïXovro TL'mhov Koaaffor, oixtiov Üvtu Fouxyay iivyurr^ yüo uvtoO Aixivriu ruko roux/oj avvwxti, Katroi Ninlog o KoQvtjhóg qVa,v ov Knunaor, Bqovtov 6 St roO &Qtuft[)tvauvTog utti) Avtst-

1 BUamog. Cicero verhaalt, dat Laelins, niet Scipio, BIossius vroeg: Etiamne, ei te in Capitolium feces ferre vellet? Het antwoord was: Nnnqaam volnisset id qnidem, sed si voluisset, paruissem.

9 tï/f-t', — xakov i;v, honestum erat.

3 'AqutÓvixov. Aristonicus, zoon van Enmenes II, koning van Pergamos, had beslag gelegd op het rijk, dat Attalus in zijn testament aan Rome had vermaakt. In 130 v. Chr werd hij gevat.

XVI. * ix tmv kuq/h'tm, onder de gegeven omstandigheden.

1 oQKfTTjv, triumvirum agro dividendo.

' Bqovtov. D. Iunius Brutus, consul in 138 v Chr tnumpheerde over de Gallaeci en Lusitani in Spanje.

Sluiten