Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

urit/io, tegenstreven; med.

stevig vasthouden.

it pt ix q o v io, tegenstreven. it v t i <ï t o « r >; y ii g. propraetor. it r v it 111 o g, werkzaam. it Sióyjtttog, geschikt, competent.

aituvt üoi, (van een vergadering) samenkomen. it .t uiit itio, scheiden ; med.,

aan zich verbinden.

u t it o 11, u u i, de eerstelingen

aanbieden.

ii t ). i v 9 fo o g, libertus.

li T n > ü).). io, verliezen, beroofd worden.

ii t ii <) !■ io , verwijderd zijn, abesse.

u 7i o ixig, itTOtxig iriihtg ~

tijnixitt, volkplanting. a tinluvm, deelen in.

ii to!; v v co, scherp maken. ii T ii r n r o ii «i, vermoeid worden.

ii .T o if o o ii. belasting.

ii o f a x io. behagen; med., be-

ïusten in.

«(> y « t iji ci ia, Tii, comitia. '"J'/.'n plur., magistraten. (<{>X tfQtvg, pontifex maxi✓ mus.

i't n ij ii o «■, van minder afkomst. ii t v). ia, onschendbaarheid. tin r r »; 0 t/ g, ongebruikeljjk. liriyxTog, verbard.

ut (rijg, onbuigzaam. ut o.rug, ongeschikt. ÜTQtftu, kalm.

ii rot ii ij g, zonder afwjjking, recht.

ii ij ft ö io g, zonder moeite te

sparen.

ii n f ). ij g, eenvoudig. uififfióto, heilig verklaren. itqooüto, omzien.

it ifi i/ta yj a, twist, die op een strijd uitloopt.

li

iiu).ln uui ti Ixi roer, bij zich overleggen.

<i ij 0 ij fi u, geneesmiddel. Pgic/riior, bracchinm.

r

yuróio, part. ytyttrioturog, sierlijk.

yli/iiftui, heftig begeeren. yrtóiiTj, wil; voorstel.

y r io o t u o g, ui yrcóiiiuni, opti mates.

ii u u ii u, = ti) yfynuuufriii', decreet; plur. geschriften, documenten.

y (i u q f i n r, stilus, schrijfstift. yiji<H io, schrijven; schilderen; voorstellen.

J

j Sn r ó t ij*-, kunde.

Sluiten