Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

avvi(fTi][tt, verzamelen; pass.

samenzweren.

itcctoico, vernielen.

tf v v t v 11«, het toevallig voorvallen.

(7 v o o), trekken.

(i v ff r t X ï. co, beperken, verootmoedigen.

it ■/ i x X i ('t £ 10, jammeren. ct ■/1; ti« r i£co, een houding geven.

T

t u u u-v t ixó g, quaestorius. Ti ).fio, belasting betalen.

Tf Xeaiov (tyóg, werkzaam, r tjjitvvóg, toga. t luijTixóg, censorins. T 'ju/v vnfiai, ruw worden. Tijvyiiio, trotsch zijn. Titvqit'i, weelde.

T i' q q tj v i a, Etrurië.

. r

vrruxovto, voor het gerecht

verschijnen.

r re « r i x ó g, consularis.

v tt t ij u toto, overtreffen.

v TT t v 9 v vos, rekenschap verschuldigd.

it tt o y (fatfir/, schets, plattegrond.

vttoÏ.«h^uvo), heimelijk onttrekken.

vn 6 vota, vermoeden. vtf «iqtut, wegnemen.

<D

(pctQuyS, kloof, afgrond. (fiilnloyos, ijverig, geleerd. tf iXovix tu, eerzucht.

qp i ï. o tf (t o v t o fi u i, welwillend

begroeten.

y X a D ot> g, slecht.

<fiOf)T ix tig, aanmatigend.

<fi q i x oj t) ij g, eerbiedwekkend. qjioXeóg, hol.

(jp w v « n x i x i) i' t'iQyai'or, stemfluitje.

A'

Z«ijaversterkt kamp. ytiiiuititovg, onstuimige stroom.

■/ijinvbt), als weduwe bljjven leven.

XOQijyta), in overvloed verschaffen.

■/ o 11«, nut, behoefte, verlangen.

'/ n ij u kt lc> u t') g, winstbejag. yü^iu, dam.

.Q

lixi/tt t f (>n g , tu uixvtttfqa,

de vleugels.

Sluiten