Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was, werd de vraag „wat zullen wij nu doen?" onmiddellijk door Con beantwoord met: „laten wij „vragen en antwoorden" doen."

„Bah, hoe saai!" zeide Edgar brommig. „Laten wij liever wat vroolijkers verzinnen."

„Mij dunkt dat jullie, omdat het Cons verjaardag, is eerst moesten spelen, wat zij het liefst wil, en daarna wat anders," zeide mevrouw 'Villis. „Wat zou je willen doen?" vroeg zij, zich tot het meisje wendende, dat reeds potlooden en stukjes papier onder het gezelschap uitdeelde.

„O, laten wij dat nieuwe spel nog eens probeeren „wat zou je doen, als —", was het antwoord.

„Zeg, ik maak zooveel fouten," fluisterde Basset, die naast Con zat.

„Och, dat komt er niet op aan," fluisterde zij terug. „Moeder leest al de papiertjes op en zij is aan fouten gewoon."

„Dan is het goed," antwoordde „het Juweel", met een vastberaden gezicht op zijn potlood zuigend en besloten een goed figuur te maken en zijn uiterste best te doen.

Tot nadere verklaring van het spel diene: — iedere speler moest in den vorm van een vraag den moeilijksten toestand opschrijven, waarin hij zich iemand kon voorstellen geplaatst te zijn. De papiertjes werden daarop opgevouwen en geschud en, als zij uitgedeeld waren, moesten de spelers er onder schrijven, wat zij in de gegeven omstandigheden zouden doen.

Gedurende eenige oogenblikken heerschte er een stilte, die alleen door een onderdrukt giegelen verbroken.

„Voortmaken!" riep Con eindelijk uit. „Zijn alle vragen gereed ?"

De papiertjes werden opgevouwen en aan mevrouw Willis

Sluiten