Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wat zou je doen, als je in een kamer waart opgesloten zonder woordenboek en een minnebrief moest schrijven zonder fouten te maken?"

„O," riep „het Juweel" lachend uit en Con een duw met zijn elleboog gevend, zeide hij: „dat heb jij geschreven,geloof ik," waarop zij in haar handen klapte en in lachen uitbarstte.

„Het komt mij wel wat wreed voor in een kamer opgesloten te wezen en een minnebrief te moeten schrijven tegen wil en dank," zeide mevrouw Willis, „en ik zie, dat hier verondersteld wordt, dat bedoelde heer in het geval verkeert van niet zonder fouten te kunnen schrijven. Ik zou hem den raad geven, het schrijven van minnebrieven uit te stellen, tot hij hierin geen spelfouten meer maakt, maar wij willen eens zien hoe het antwoord op de gegeven vraag luidt."

„Antwoord:"

„Ik zou heel lange woorden gebruiken, die de dame zelf misschien niet goed zou schrijven; of ik zou een heel oude veeren pen nemen en zoo knoeien dat al de moeilijke woorden onleesbaar waren. Als mijn schrift bijzonder leelijk was, zou zij mij voor een genie houden en het zou zeker grooten indruk op haar maken."

„O, moeder, dat antwoord is van u!" zeide Con.

„Je moet je houden of je niet weet, van wie de vraag en het antwoord komen," zeide haar moeder. „Wat volgt er nu?"

„Wat zou je doen, als je op een kopje thee waart gevraagd, en er stond een prachtige taart op tafel, waar je graag een stukje van zoudt hebben, maar niemand presenteerde je?"

„Antwoord:"

„Ik zou tegen de mevrouw zeggen: „hebt u zelf die taart gebakken?" Dat zou haar pleizier doen en zij zou antwoorden:

Sluiten