Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardeeren, zelfs in een vijand. Geef je over en word een der onzen, en je leven zal gespaard worden."

„Dat nooit," antwoorde Jack op vasten toon.

„Ik geef je vijf minuten bedenktijd," zeide de roover, „weiger je dan nog, zoo zal ik zelf je als een hond neerschieten."

Nauwelijks had hij dit gezegd, toen zijn aandacht getrokken werd naar de zee, waar zijn manschappen luid begonnen te schreeuwen. Met schrik en verbazing ontwaarde hij daar twintig kano's vol kannibalen, die reeds dicht bij de kust waren; zij hieven een vervaarlijk krijgsgeschreeuw aan, zóo vreeselijk, om iemands bloed in de aderen te doen stollen. Voor de roovers echter van hun verbazing bekomen waren, landden de wilden aan den oever en er begon een verwoed gevecht. Jack Jones raapte een geweer op, dat een wilde, door een pijlschot gedood, had laten vallen en begon het, zoo vlug hij kon, te Iaden en af te schieten, maar het was te begrijpen, dat de kannibalen, die in de meerderheid waren, de zege zouden behalen.

„Jongen!" riep de rooverhoofdman, „dit is mijn laatste patroon, maar nooit zal het gezegd kunnen worden, dat Blue Whiskers zich levend heeft laten gevangen nemen."

„Wij zullen hier, schouder aan schouder sterven!" zeide Jack dapper.

Weer flikkerde het geweervuur, maar op hetzelfde oogenstormde het opperhoofd der kannibalen vooruit en wierp zijn speer zoo doeltreffend naar Jack en Blue Whiskers, dat het wapen beide mannen doorboorde en dezen onmiddellijk den geest gaven. Toen de roovers hun hoofdman zagen vallen, verloren zij den moed en werden spoedig allen gedood.

Sluiten