Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren. Het was gemakkelijk genoeg om een voorwendsel te vinden; dus hij ging op weg. Op Foxbank gekomen, werd hij in de eetkamer gelaten, waar hij mijnheer Mender voor het vuur vond zitten.

„Hallo!" riep de laatste uit, zijn courant neerleggende, „wat is er van je dienst? Hubert is uit; ik geloof dat hij gezegd heeft, dat hij naar jullie toeging."

„Dan zal ik u niet storen," antwoordde Edgar, „maar wij hebben gisteravond zooveel over Flexland Cove gepraat en nu dacht ik, dat u deze kiekjes wel eens graag zoudt willen zien. Ik heb ze verleden jaar daar vandaan meegebracht."

„O ja," hernam de.ander, terwijl hij met bijzonder veel belangstelling de photographieën bekeek. „Hubert heeft er vanmorgen aan het ontbijt ook al over gepraat. Hij schijnt bijzonder veel zin te hebben om er van den zomer heen te gaan, en ik

geloof dat het hem goed zou doen."

„Ik wou dat het gebeurde," zeide de jongen met vuur. „Wij zullen maken dat Bassett ook komt. Denkt u dat u het zoudt kunnen klaarspelen?"

„Wel, het is nog lang eer het Augustus is," was het antwoord; „maar ik heb Hubert toch aangeraden er zijn vader over te schrijven. Natuurlijk hangt alles af van hetgeen mijnheer Prescot besluit."

„A propos, mijnheer," zeide Edgar op eens, „u zult hem toch nooit vertellen dat ik de ruit heb ingegooid? Ik ben bang dat ik gisteravond niet genoeg heb uitgelegd, hoeveel spijt ik er van heb gehad, maar — het overviel mij zoo."

„Nu ja, de zaak is in orde," antwoordde het jongmensch lachend, „ik vond het beter om het je te vertellen. Een sigarette opsteken?"

Sluiten