Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X.

GOEDE EN SLECHTE AFSPRAKEN.

De Kerstvacantie was voorbij en dit bleek maar al te duidelijk door het vertrek van „het Juweel", die een dag voor de hervatting der lessen, met een treurig gezicht afscheid kwam nemen, terwijl zijn vriendjes zich hielden, of zij bitter bedroefd waren en, onder het storten van denkbeeldige tranen, hun oogcn met een stofdoek afwischten.

De jongens waren nu ongeveer veertien daag op school geweest, en al weer aan het werk gewend, hoewel dit niet van Edgar gezegd kon worden, die in een hoogere afdeeling was overgegaan en wiens onderwijzer nog strenger bleek te zijn dan mijnheer Strong.

Op een Dinsdagmiddag, toen Con juist gestudeerd had en de piano dichtdeed, hoorde zij het hek opengaan en, naar buiten kijkende, zag zij Hubert Prescot met een paar boeken onder den arm aankomen.

Zij liep hem in de hal tegemoet.

Sluiten