Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XIII.

Een „voetangel".

Op denzelfden dag, dat het gevecht plaats had in de kleedkamer tusschen Edgar en Bassett, gebeurde er iets anders op de Koningsschool, dat, hoewel de jongens er in geen enkel opzicht in betrokken waren, bestemd was hen langs een omweg in groote moeilijkheden te brengen.

Twee jongens, Crowe en Parker, die in de laagste afdeeling van de vijfde klasse zaten, lagen onder een schaduwrijken boom op het tennisveld; de eerste verluierde als naar gewoonte zijn vrijen middag; de laatste wachtte op zijn beurt om zijn bal te werpen in het spel, dat aan den gang was.

„Daar is een mooi schot voor je!" zeide Crowe, naar een lijster wijzende, die op een der takken boven hun hoofd was neergestreken. Al sprekende, haalde hij een klein pistool uit zijn zak en trok den haan af, terwijl hij op den vogel mikte, die onmiddellijk wegvloog.

„Pas op!" zeide Parker, rondkijkende, of er geen onderwijzer in het gezicht was. „Hoe kom je aan dat ding?"

Sluiten