Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en je behoort het te bekennen. Wij verkiezen geen extra lessen te hebben in het beste gedeelte van den zomerleertijd, omdat jij kogels verkiest af te schieten op een schoolbord."

„Ik heb je al gezegd, dat ik geen pistool bezit."

„Als je er nu geen hebt, dan hadt je er gistermiddag een, en je hebt het in Keller's lokaal afgeschoten."

„Er is niets van aan!" riep Bassett uit. „Ik heb geen pistool in mijn hand gehad en jij, noch iemand anders, kan het tegendeel bewijzen?

„Niet ? antwoordde Richards. „Wacht maar — ik weet meer dan je denkt."

Daar het een halve schooldag was, maakte Edgar, zoodra het twaalf uur sloeg, dat hij wegkwam en, toen hij eenmaal in de tram zat naar huis, haalde hij verruimd adem. Hij had tijd noodig om na te denken, zonder voortdurend te vreezen, dat iemand zich plotseling herinneren zou, dat hij den vorigen namiddag had moeten schoolblijven, en met lastige vragen bij hem aan boord zou komen.

Wat moest hij doen? Hoe zou het afloopen?

Hij had niet het minste vermoeden, dat Bassett hem uit het raam had zien vluchten, en, zoover hij kon nagaan, was Easton de eenige, die hem verdacht. Deze was klaarblijkelijk bang, dat het den directeur ter oore zou komen, dat hij eerst de eigenaar van het pistool was geweest; hij zou zijn mond dus wel houden. Mijnheer Keiler had, als naar gewoonte zijn naamletter door de overgeschreven thema's gehaald, maar het was hem zeker door het hoofd gegaan, dat het strafwerk gemaakt was na schooltijd, nog vóór het theedrinken. Alles wel beschouwd, kwam zijn toestand hem minder bedenkelijk voor dan een paar uur geleden.

Sluiten