Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloof, dat iedere verstandige jongen zijn best zal doen om ons te helpen. Laatje niet afschrikken door misplaatsten afkeer om iemand te verraden. Ik heb evenveel hekel aan een klikspaan als jullie, maar als een jongen toont, dat het geluk en het genoegen van de geheele school hem onverschillig zijn, verdient hij doodverklaard en gestraft te worden."

Bassett stond tegen de evenwijdige dwarsbalken te leunen en luisterde aandachtig naar ieder woord, dat gesproken werd. Hij was het volkomen eens met de opmerking van denlaatsten monitor; doch het was hem onmogelijk zijn vroegeren schoolvriend aan te klagen. Bij de vrees, zoodoende, verdacht te zullen worden van een ouden wrok te luchten, voegde zich de herinnering aan al de vriendelijkheid en gastvrijheid, die hij op Villa Lindenhof genoten had. Hij dacht aan mevrouw Willis en Con en in zijn verbeelding zag hij beiden luisteren naar een overdreven verhaal van Edgar, over den gemeenen streek dien „het Juweel" had uitgehaald. Tot op dit oogenblik dacht hij echter niet anders, dan dat Edgar de waarheid zou bekennen, als hij hoorde, dat in het tegenovergestelde geval, de geheele school door zijn schuld zou moeten lijden. Neen — er was geen quaestie van, dat hij tegen Willis zou getuigen.

Bassett werd uit zijn overpeinzing gewekt door de stem van Haddington, wien hij nu, midden in een volzin hoorde zeggen:

„— het is zoo goed als zeker, dat één er van weten moet. Waarschijnlijk weten er meer dan een, dat iemand een pistool heeft, of in het lokaal van mijnheer Keiler geweest is, tusschen den middagschooltijd en het uur, voor het huiswerk bestemd. Als dat zoo is, vraag ik jullie, naar voren te komen en te vertellen wat je weet. Je kunt er verzekerd van zijn, dat je handel-

13

Sluiten