Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cirkels getrokken waren met een zwarte stip in het midden; dat moest zeker een schietschijf verbeelden. Dat is alles."

„Bassett kom eens hier."

„Het Juweel" trad met een kleur naar voren, want hij liep tusschen de jongens door, die hem aan weerszijden met verwenschingen overlaadden, alsof zij reeds van zijn schuld overtuigd waren.

„Welnu, stem je toe, dat je het schot hebt gelost?"

„Neen, en ik kan er op zweren, dat ik, zoolang ik hier ben, nooit een pistool bezeten heb. Wat Richards zegt, is volkomen waar. Ik hoorde het schot en ging zien wat het was, toen Richards in het lokaal kwam. Wat die schietschijf betreft, die heb ik gemaakt om er met een pijl naar te werpen, en dat heeft niets te maken met schieten."

„Watdeedt je, toen je den knal hoordet?" vroeg een der omstanders.

„Ik was in de gang."

„Je zoudt het dus gezien hebben, als er iemand uit het lokaal was gekomen?"

„Ja."

„En er kwam niemand?"

„Neen, maar er kan een jongen door een der ramen zijn ontsnapt. Zij stonden beide open."

Verder wilde Bassett de waarheid niet nabij komen. Het scheen ongeloofelijk, dat hij, als hij zelf onschuldig was, zijn best zoo zou doen om den waren schuldige te beschermen en de mogelijkheid van zoo iets kwam dan ook niet bij Haddington op, toen hij weer begon te spreken.

„Je zegt," zeide hij, „dat je in de gang was, toen je den knal hoordet; je kondt dus gauw genoeg in het lokaal komen; toen

Sluiten